Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind aan het einde van de dag nog huiswerk te maken?
Denkt uw kind dat één dag van tevoren beginnen met leren voor een toets voldoende is?
Ontbreekt het uw kind aan motivatie voor school?
Leert uw kind voor school maar is het resultaat niet in overeenstemming met de geïnvesteerde moeite?
Zijn er thuis altijd andere dingen die eerst gedaan worden voordat uw kind aan het schoolwerk gaat?
Of heeft uw kind andere problemen bij het aanpakken van het schoolwerk?

Dan kan huiswerkbegeleiding een oplossing zijn. Tijdens een inventariserend oriëntatiegesprek met u en uw kind wordt duidelijk waar uw kind tegen aan loopt en welke begeleiding nodig is. De begeleiding wordt gebaseerd op het gesprek en het MILS- onderzoek dat bij uw kind afgenomen wordt. Meer informatie over het MILS-onderzoek kunt u lezen op onze website.

Door het aanpakken van de leerproblemen kan uw kind bijvoorbeeld ervaren dat het steeds makkelijker wordt om het huiswerk te plannen OF dat uw kind meer vrije tijd krijgt omdat het huiswerk op tijd af is OF dat het meer zelfvertrouwen krijgt.

Is uw interesse gewekt of wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op door het invullen van het contactformulier.

Locatie
Stationsstraat 32, 7101 GH Winterswijk